Hante. – Morning Tsunami

Hélène de Thoury‘nin gotik darkwave/synthpop/tekno sularında müzik üreten mahlası Hante, Fransızcada “musallat olan” (İngilizce haunts) anlamına geliyor. Daha ilk dakikalarında dinleyiciyi bir ruh çağırma seansının ortasına atıyor görünen Morning Tsunami ise lanetli güzelliği sayesinde müzisyene temasa geçeceği yeni kulaklar bulmasında yardımcı oluyor.

Kendi plak şirketi Synth Religion‘da güncel gotik sahneyi besleyen, She Past Away ve Lebanon Hanover gibi ekipleri ilhamları arasında sayan Parisli müzisyen için Morning Tsunami zihninde durmadan açılmaya devam eden bir kitap, kendi benliğinin filtreden geçirilmemiş bir hali. Bugüne dek sadece gotik sahneyle değil, hip-hop ve metal de dahil olmak üzere sayısız sahneyle haşır neşir olan De Thoury, bu sofistike kimliği fazlaca gerçek duygularıyla harmanladıkça ortaya her müzik türünün enerjisinin bir şekilde bulunabileceği bir iş çıktığını ifade etmiş. Haksız sayılmaz, zira nihai sesler bütünü her ne kadar halen synth odaklı olsa da içerdiği hisler her türlü dinleyiciyi tılsımla çekecek kudrette tınlıyor.

2021’in bu gözden kaçması kolay, karanlığıyla aydınlatıcı meditasyonlar vaat eden güzelliğini aşağıda dinleyebilirsiniz.